آریا اندیش خاور
شرکت آریا اندیش خاور (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است و تاکنون موفق به اجرای پروژه های متعددی گردیده است.
09111377975
رشت ، بلوار معلم ، کوچه هفده شهریور ، پلاک 5
شرکت آریا اندیش خاور فاز دوم توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی

فاز دوم توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی.

یک دیدگاه ثبت کنید