آریا اندیش خاور
شرکت آریا اندیش خاور (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است و تاکنون موفق به اجرای پروژه های متعددی گردیده است.
09111377975
رشت ، بلوار معلم ، کوچه هفده شهریور ، پلاک 5
شرکت آریا اندیش خاور اصطلاحات کارگاهی مهندسین

اصطلاحات کارگاهی مهندسین

🔶آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
🔹آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
🔶آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر
🔹آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان
🔶آجر چهارگوش : آجر مربع شکل
🔹آجر سه قدی : ۳/۴ آجر قزاقی
🔶آجر فارسی بُر : آجر لب پخ
🔹آجر نبشی : اجر که در نبش دیوار به کار می رود
🔶آجر نره : آجرهایی که طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
🔹آچار F : وسیله ای به شکل F برای خم کردن میلگرد(آرماتوربنتدی)
🔶آسفالت : شن و ماسه و قیر پخته شده
🔹آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی
🔶آلو ئک : لب پر شدن آجر به وسیله آهک
🔹آویز :در سقف تیرچه بلوک
🔶آهن گُم : آهن سقف که روی آنها با آجر پوشانده اند.
🔹اسپر : جرزهای طرفین یک تاقی یا قوس بالای در
🔶الاستیسیته : کشسانی ، لم

🔶اسکوپ : میخ سر کج
🔹اسکوپ: میخ دو سر یا سه سر
🔶اشپیل : میله ای که از شکاف عبور می کند
🔹افت : نشست
🔶اکسپوزه : فرم ، نمایش ، حالت
🔹اورلپ : پوشش
🔶ایزولاسیون : عایق ، آب بندی
🔹ایزوله : عایق
🔶بالشتک : آجر یا قطعه بتنی که زیر سر تیر آهن با مصالح پوششی دیگر قرار می دهند.
🔹بلوکاژ : مراحل کف سازی
🔶بند آجر : قطعه آجری که فاصله دو اجر را در سقف پُر می کند.
🔹بند کلوکی : قطعه اجری است به اندازه کلوک
🔶پاتاق : شروع تاق از روی پایه با دیوار
🔹پاره اجر : قطعات مختلف آجر یا آجرهای شکسته
🔶پاسنگ : پاخوری پای در یا دیوار
🔹پاکار : محل شروع قوس
🔶پالانه : آجر کاری که مانند فرش آجر بعد از ساختن سقف انجام می شود.

🔶پخ : گوشه از اخر را فارسی بُر کردن یا در زاویه دیوارها ماهیچه بکاربردن
🔹پشت بغل : لچکی بالای قوس
🔶پشت بند : قطعات که پشت تخته های قاب میخ می کنند.
🔹پکافته : دیوار تیغه ای که به دیوار اصلی چسبیده است.
🔶پلیت : ورق
🔹پمپ کردن : با فشار حرکت دادن
🔶پوتر : تیر بتنی
🔹پوست ساپ : سمباده
🔶پوسته : روکشی است که روی آجر کاری ها یا در جاهای مختلف ساختمان بکار می رود.
🔹پیستوله : دستگاه پاشنده مواد
🔶تاج قوس : بالای قوس
🔹تاریک کردن : اجر کاری سقف را به اتمام رساندن
🔶تخته شدن : به انتها رساندن دیوار ، پایان دیوار چینی
🔹تخماق : کوبه سنگین
🔶تراورس : تخته های قطور و عریض
🔹تماسه :وسیله ااجرای دیوار کله راسته
🔶تنش : تنیدن

🔶تنگ افتادن : درگیر شدن ف مهار شدن
🔹توپی : شی کروی پلاستیک
🔶توری فنسی : کلاف بندی مشبک از مفتول های ۲ و ۳ میلیمتری نرم که در حصارکشی بین وادار پروفیل به کار می رود.
🔹تیر شاخص : تی عمودی وسط خرپا
🔶تیزون : پر گیر ف زودگیر
🔹تیغه : دیوارهای جدا کننده
🔶جان پناه : دیوار جلوی بالکن یا دیوار اطراف بام
🔹جان گچ گرفته شده : عدم خوردگی گچ
🔶جرز : دیوار یا پایه ضخیمی است که باربر باشد
🔹جوَک : نوعی اجر کاری زیگزاگ
🔶چارک : ۱/۴ آجر چهار گوش و ۱/۲ آجر قزاقی
🔹چاه کور : مشخص نبودن محل چاه در سطح زیر بنا و حوالی پی ها
🔶چاهک : چاهی به ارتفاع ۱٫۵ الی ۲٫۵ متر
🔹چرخ چاه : وسیله چوبی و یا فلزی که به چرخش درون خزانه در پایه چرخ چاه و یا بلبرینگ سبب جابجایی مصالح به درون چاه و یا خارج آن می شود.
🔶چهار دنگ : ۳/۴ آجر چهار گوش
🔹الحاق : وصل
🔶خاک شوره : خاکهای نمکی

🔶خرپشته : سر پناه پله روی بام
🔹خرک : برای نگه داشتن میلگردهای مش فوقانی فندسیون که خود با میلگرد درست می شود
🔶خط کردن : نشان کردن
🔹خمش : ممان ، سینه کردن
🔶خیز : ارتفاع قوس
🔹دج : زمین سخت
🔶درپوش : قسمتی از روی دیوار آجری با دیوارهای دیگر می سازند.
🔹دلیل گذاری : رج استاد ، رج اصولی
🔶دوپوش : گنبدی که با یک سقف اضافه پوشش شده باشد.
🔹دول: سطل بنایی
🔶دیوار حائل : دیوار واسطه باربر
🔹رایزر : کانال عمودی
🔶رج بنا : ردیف های آجر کاری
🔹روکار : نمای ساختمان
🔶رومی : قوس نیم نیم دایره بالای درگاه
🔹زمین زِِد : زمین سخت که مقاومت و فشردگی دانه ترکیبی آن در حد کمتر از مین دج است
🔶زنجاب : آبخور

🔶زنجاب : سیراب کردن آجرها
🔹زیره : دانه های خشن
🔶زیگزاگ : حرکت کنگره ای ( چپ و راست)
🔹زیگزال : میلگرد های خرپایی تیرچه
🔶سبدی : میلگرد بافته شده برای بالا و پایین شناژ فنداسیون
🔹سپتیک تانگ : مخزن بزرگ فاضلاب (منایع و فضولات )
🔶سر سفت : نسبت به خط قائم جلوتر باشد
🔹سرگرداندن : سرو ته کردن
🔶سروا افتاده : نسبت به خط قائم عقب تر باشد
🔹سله : پیش آمده
🔶سنجاقی : میلگرد های برش گیر فنداسیون
🔹سنگ دانه : سنگ های ریز
🔶سیسپول تانک : مخزن بزرگ فاضلاب ( مایع)
🔹سیلت : لای
🔶سیلر : رنگ ثابت کننده
🔹سیم آرماتور بندی : سیم با قطر ۱٫۵
🔶سیمان سنگ شده : پودر سیمان فشرده
🔹شاقولی : قائم بودن

یک دیدگاه ثبت کنید